Известување до јавноста

  27.11.2007 "Транспарентност- нулта корупција" одржа редовно годишно Собрание на кое беа донесени повеќе одлуки и беше избран нов претседател на организацијата. На Собранието што се одржа на ден 26.11.2007 г. членовите беа информирани за работата на организацијата за периодот ноември 2006 – октомври 2007 година , за состојбата со членството, беа избрани нови членови…