Судиите кои судат во неразумен рок ќе бидат разрешени

swordwage.jpg

 14.10.2010 Судиите кои судат во неразумен рок ќе бидат разрешени, а доколку се укинат повеќе од 20 проценти од пресудите или се изменат 30 отсто од пресудите донесени од страна на еден судија, тоа може да биде основа за поведување на дисциплинска постапка. За судии во основните судови ќе можат да се кандидираат лица кои ја завршиле Академијата за обука на судии и јавни обвинители, а унапредувањето во повисоките судови ќе биде само од пониските судови. Ова меѓу другото го предвидуваат измените на Законот за судови, кој од вчера е во собраниска процедура.