Оглас за работно место : Асистент на проект

21.06.2012 Транспаренси Интернешнл –Македонија е невладина организација која се бори против корупцијата и промовира интегритет, одговорност и транспарентност во јавниот живот во Република Македонија.

Транспаренси Интернешнл –Македонија има потреба од квалификуван кандидат кој ќе ја асистира во имплементацијата на проект, за кои кандидатот треба да ги исполнува следните карактеристики.