Регионален проект: Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“

Времетраење на проектот: 1 декември 2020 – 31 мај 2021 година Проектот Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“ започна да се спроведува од 1 декември 2020 година и е прв регионален проект од овој тип спроведен помеѓу Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, и Косово. Целта…