Transparency International – Macedonia и Center for International Relations од Вашингтон го имплементираат започнат проектот “Поттикнување на граѓаните да пријавуваат корупција (Transparency Watch)” (www.transparency-watch.org; www.prijavikorupcija.org, ), сеопфатен систем за пријавување случаи на корупција користејќи нови медиуми и мобилна технологија базиран на Ushahidi платформа. TI Macedonia ќе ги поттикне граѓаните да пријавуваат корупција која што ја искусуваат или за која сведочат користејќи посебно посветен веб портал и бесплатен СМС број (075/076 145111).
Главната цел на овој проект е да се подобри квалитетот на демократското владеење преку овозможување на граѓаните да учествуваат во борбата против корупција користејќи нови електронски алатки, кои во исто време би придонеле за поголема одговорност на Владата и спроведувањето на системските подобрувања.