Промовирање на културата на отворена, конструктивна дебата за различни прашања, меѓу поединците, креаторите на мислење, практичари, активисти на граѓанското општество, и други. “ТНК Отворени дебати” ќе им понуди можност за дебата за различни прашања поврзани со македонската реалност. Креирајќи став на слободен говор и отворена јавна дебата како предизвик. Дебатите ќе бидат први од ваков вид во земјата, комбинирање на информации и дискусии за различни прашања.