Korrupsioni vjen në shumë lloja dhe mund të përfshijë:

  • Nëpunësit publikë që kërkojnë ose marrin para në këmbin të ndonjë shërbimi
  • Politikanet të cilët i abuzojnë fondet publike, u japin pozicione të punës ose kontrata të tjera sponzorëve të tyre, shokëve dhe familijeve
  • Kompanitë që u japin rushfet zyrtarëve për të marrë kontrata më të favorshme.

Korrupsioni zakonisht ndodh me diskrecion dhe në varrësi te asaj se ku dhe në çfarë mënyre manifestohet, ai shpesh është mundësuar me ndihimin e bankave, avokatëve, kontabilistëve, transakcioneve  jotransparente, larjeve të parave, pasurimit joproporcional.

Cili është çmimi i korrupsionit?

Politik

  • Liritë e qytetarëve dhe sundimi i ligjit

Shoqërore

  • Besimi i qytetarëve në pushtetin dhe sistemin, edhe përfshirja e tyre në sjelljen e vendimeve dhe të politikave.

Ekologjike

  • E drejta dhe mundësia për një mjedis të shëndetshëm dhe të ardhme të qëndrueshme.

Ekonomike

  • Mundësia e qytetarëve të kenë më shumë mjetet financiare, si edhe të kenë mundësi të rritin të ardhurat e tyre financiare.