Paraqit korrupsion - GlobaLeaks

Kjo platformë GlobaLeaks Ju mundëson të komunikoni në mënyrë anonime me qendrën tonë juridike. Pas dërgjimit të raportit do të merrni një kod të krijuar automatikisht me 16 shifra të cilat do t’ju duhen nëse dëshironi të komunikoni me ne ose për të parë përgjigjen tonë dhe veprimin në lidhje me paraqitjen tuaj. Nëse dëshironi mund të lini edhe të dhënat e tuaja të kontaktit për kominikim të mëtejshëm.

Lidhja e aplikimit përmes platformës GlobaLeaks: https://report.transparency.mk/#/

Paraqit korrupsion

Të nderuar, Transparency International Maqedoni ju udhëzon që në çdo plotiësim të këtij formulari dhe dërgim të të njëjtit, të dhënat e juaja si dhe përmbajtja e paraqitur janë reptësisht konfidenciale dhe nuk do të përdoren jashtë organizatës ose për qëllime tjera.

Të nderuar, për të qenë IP adresa e juaj plotësisht e fshehtë, plotësoni dhe dërgoni këtë formular nëpërmjet TOR Browser. https://www.torproject.org/download/download

Click or drag a file to this area to upload.

Ju lutemi jepni kontakt informacionin tuaj

(ju rikujtojmë se ato nuk do të përdoren jashtë organizatës, ose të destinohen për ndonjë qëllim tjetër)

FACEBOOK

@TransparencyMK

INSTAGRAM

@TIMacedonia

TWITTER

@ti_macedonia

YOUTUBE

@tzcmacedonia