Paraqit korrupsion

Të nderuar, Transparency International Maqedoni ju udhëzon që në çdo plotiësim të këtij formulari dhe dërgim të të njëjtit, të dhënat e juaja si dhe përmbajtja e paraqitur janë reptësisht konfidenciale dhe nuk do të përdoren jashtë organizatës ose për qëllime tjera.

Të nderuar, për të qenë IP adresa e juaj plotësisht e fshehtë, plotësoni dhe dërgoni këtë formular nëpërmjet TOR Browser. https://www.torproject.org/download/download

Click or drag a file to this area to upload.

Ju lutemi jepni kontakt informacionin tuaj

(ju rikujtojmë se ato nuk do të përdoren jashtë organizatës, ose të destinohen për ndonjë qëllim tjetër)

FACEBOOK

@TransparencyMK

INSTAGRAM

@TIMacedonia

TWITTER

@ti_macedonia

YOUTUBE

@tzcmacedonia