Корупција во сферата на градежништвото–препораки за поголема транспарентност и јавна контрола над работењето на надлежните органи и институции во областа на урбанизмот

You are here:
Go to Top