Управен Одбор

null

Доц. Др Слаѓана Тасева

Благоја Пандовски

Оливера Цветаноска

Надзорен Одбор

Стефка Чесноска - Танева

Живко Темелковски

Генерален Секретар

Методи Зајков