Вести

Национален систем за интегритет: Државна изборна комисија

Транспаренси Интернешнл-Македонија го подготви извештајот „Национален систем за интегритет на Северна Македонија” во рамките на проектот „ЕУ4 Владеење на правото: Граѓански ангажман за јавен интегритет (ЦЕПИ) во Западен Балкан и Турција“, финансиран од страна на Европската Унија и Владата на Швајцарија. Во рамките на овој извештај е направена анализа и е дадена оценка за 15…

Прочитај повеќе
Вести

Одржано Собрание на Платформата на граѓански организации за борба против корупција

Платформата на граѓански организации за борба против корупција на 7-ми јуни во Струга одржа редовно годишно собрание на кое се дискутираа следните приоритети и активности на мрежата. Оваа седница на Собранието беше и изборна на која се избраа членови на Одборот на Платформата како и Секретаријат. За членови на Одборот на Платформата беа избрани претставници…

Прочитај повеќе
Вести

Национален систем за интегритет: Државен завод за ревизија

Транспаренси Интернешнл-Македонија на почетокот на 2024 година го објави извештајот: „Национален систем за интегритет на Северна Македонија”, којшто беше изработен во рамки на проектот „ЕУ4 Владеење на правото: Граѓански ангажман за јавен интегритет (ЦЕПИ) во Западен Балкан и Турција“, финансиран од Европската Унија и Владата на Швајцарија. Извештајот содржи анализа на состојбата со столбовите на…

Прочитај повеќе
Вести

Благоја Пандовски гостуваше во „25 минути“ на ТВ Шења

Благоја Пандовски во своето гостување на „25 минути“ разговараше на повеќе теми – за извештајот на ГРЕКО, а го истакна и својот став околу судството и Судскиот совет. Пандовски исто така го коментираше Барометарот на корупција за месец мај, редовната месечна активност на Транспаренси Интернешнл-Македонија за следење на случаи и дејствија поврзани со коруптивни однесувања…

Прочитај повеќе
Вести

Реакција за отсуство на консултативен процес за измена на системскиот Закон за организација на работата на органите на државна управа

До: г. Африм Гаши, Претседател на Собрание на Република Северна Македонија   Предмет: Реакција за отсуство на консултативен процес за измена на системскиот Закон за организација на работата на органите на државна управа   Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата реагира до Собранието на Република Северна Македонија за затворениот и неконсултативен процес со…

Прочитај повеќе
Вести

Одржана работилница за резолуциите донесени на 10та Конференција на земјите-страни на УНКАК, декември 2023

На 5 и 6 јуни 2024 во Струга беше одржана работилница за резолуциите донесени на 10та Конференција на земјите-страни на УНКАК, декември 2023. Оваа работилница беше одржана во партнерство на проектите: „ЕУ4 Владеење на правото: Граѓански ангажман за јавен интегритет (ЦЕПИ) во Западен Балкан и Турција“, финансиски поддржан од Европската Унија и Владата на Швајцарија…

Прочитај повеќе
Вести

Уште половина милион евра за надградба на фингерпринт уредите

Благоја Пандовски даде свое видување за емисијата „360 степени“ на тема: Уште половина милион евра за надградба на фингерпринт уредите, којашто беше емитувана на 06.06.2024 на МРТ 1. Пред финализација на оваа соработка треба да следи формален документ, односно договор за испорачување на овие услуги. Точно е дека се остава одреден сомнеж, бидејќи настапува на…

Прочитај повеќе
Вести

Национален систем за интегритет: Државна комисија за спречување на корупција

Транспаренси Интернешнл-Македонија го подготви извештајот: „Национален систем за интегритет на Северна Македонија”, кој содржи анализа на состојбата со столбовите на интегритет на државата во однос на корупцијата и ефективноста на националните напори за справување со корупцијата. НИС анализата е изработена во рамки на проектот: „ЕУ4 Владеење на правото: Граѓански ангажман за јавен интегритет (ЦЕПИ) во…

Прочитај повеќе
Вести

Национален систем за интегритет: Судство, со осврт на Судски совет

Како дел од Националниот систем за интегритет подготвен во рамките на проектот: ЕУ4 Владеење на правото: Граѓански ангажман за јавен интегритет (ЦЕПИ) во Западен Балкан и Турција“ финансиран од страна на Европската Унија и Владата на Швајцарија беше дадена и оцена за судството. Судството е едно од најниско оценетите столбови со многу мала улога во…

Прочитај повеќе
Вести

БАРОМЕТАР НА КОРУПЦИЈА за месец мај 2024 година

“БИСТРО – МАТНО” БАРОМЕТАР НА КОРУПЦИЈА за месец МАЈ 2024 година   Транспаренси Интернешнл-Македонија продолжува да ја спроведува редовната месечна активност за следење на случаи и дејствија поврзани со коруптивни однесувања и борбата против корупцијата, што ја нарековме „Бистро-Матно“. Следењето на овие случаи има голем одзив, како во јавноста, така и меѓу домашните и странските…

Прочитај повеќе