Регионален проект: Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“

За проектот Проектот Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“ започна да се спроведува од 1 декември 2020 година и е прв регионален проект од овој тип спроведен помеѓу Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, и Косово. Целта на проектот е да се направи проценка на националните…

Зајакнување на граѓаните да препознаваат и безбедно да пријавуваат корупција преку Центрите за правни совети во Југоисточна Европа

За проектот Период на имплементација: јануари 2020 – декември 2021 Донатор: Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин, во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Северна Македонија, и Турција, како и со партнерските организации – MANS…

Завршување на неказнивоста за голема корупција во Западен Балкан и Турција

За проектот Период на имплементација: ноември 2018 – март 2021 Донатор: Европска комисија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин, во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Северна Македонија, и Турција, како и со партнерските организации – MANS (Црна Гора) и IDM (Албанија). Цели…

Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата

За проектот Период на имплементација: 15 јуни 2020 – 14 јули 2021 Донатор: Поддржан од проектот на USAID за граѓанско учество Проектот има намера да го зајакне владеењето на правото и транспарентноста преку соработка помеѓу институциите, да обезбеди техничка помош и зајакнување на капацитетите и соработката помеѓу Државната комисија за спречување на корупција и Државниот…

Промоција на заеднички вредности низ Европа

За проектот Период на имплементација: април 2020 – мај 2021 Донатор: Европска Унија преку Програмата „Европа за граѓаните“ Имплементиран од: Транспаренси Интернешнл – Македонија, Транспаренси Интернешнл – Унгарија, Асоцијација Експертски Форум од Романија и Косовскиот Демократски Институт. Кратки информации за проектот Основната цел на проектот е да се промовираат европските вредности како што се владеењето…