Промовирање на активно учество на граѓаните за борба против корупцијата во Југоисточна Европа

Проект: Промовирање на активно учество на граѓаните за борба против корупцијата во Југоисточна Европа Период на имплементација: јули 2022 – јуни 2024 Донатор: Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Македонија и…

ЕУ4 Владеење на правото: Граѓански ангажман за јавен интегритет (ЦЕПИ) во Западен Балкан и Турција

Период на имплементација: 01 јануари 2022 – 31 декември 2024 Донатор: Европска Унија Цел на проектот Оваа акција има за цел да го зајакне владеењето на правото преку адресирање на недостатоците на јавниот интегритет во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија, Србија и Турција преку два меѓусебно поврзани резултати (специфични цели), имено: 1)…

Застапување на имплементација на законодавството за укажувачи во Македонија

Период на имплемeнтација: 11 октомври 2021- 11 октомври 2022 Донатор: Balkan Trust for Democracy, проект на German Marshall Fund на САД и Амбасадата на Кралството Норвешка во Белград. Цели на проектот Целта на проектот е понатамошно влијание врз соодветна практична имплементација на законодавството за укажувачи преку обезбедување на континуитет во соработката со соодветните институции, подигање…