Следење на интегритетот во Западен Балкан и Турција

Период на имплементација: 01 март 2023- 28 февруари 2026 Донатор: Европска Унија Цел Предложената акција има за цел да ги зајакне граѓаните и актерите од граѓанското општество во Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија и Турција да бараат одговорност од носители на политички функции за интегритетот на политичкото финансирање, донесувањето закони и распределбата на ресурсите.…

Промовирање на активно учество на граѓаните за борба против корупцијата во Југоисточна Европа

Проект: Промовирање на активно учество на граѓаните за борба против корупцијата во Југоисточна Европа Период на имплементација: јули 2022 – јуни 2024 Донатор: Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија и Амбасадата на Франција во Северна Македонија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл…

ЕУ4 Владеење на правото: Граѓански ангажман за јавен интегритет (ЦЕПИ) во Западен Балкан и Турција

Период на имплементација: 01 јануари 2022 – 31 декември 2024 Донатор: Европска Унија Цел на проектот Оваа акција има за цел да го зајакне владеењето на правото преку адресирање на недостатоците на јавниот интегритет во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија, Србија и Турција преку два меѓусебно поврзани резултати (специфични цели), имено: 1)…