Проценка на ранливоста кон корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво

Период на имплемeнтација: 08 февруари 2021 – 31 декември 2021 Донатор: Проект за граѓанско учество на УСАИД Основа Транспаренси Интернешнл – Македонија преку својата досегашна работа за потребите на Државната комисија за спречување на корупцијата оцени дека еден од секторите кои се најранливи на корупција и конфликт на интереси е секторот урбанизам, просторно планирање и…

Застапување на имплементација на законодавството за укажувачи во Македонија

Период на имплемeнтација: 11 октомври 2021- 11 октомври 2022 Донатор: Balkan Trust for Democracy, проект на German Marshall Fund на САД и Амбасадата на Кралството Норвешка во Белград. Цели на проектот Целта на проектот е понатамошно влијание врз соодветна практична имплементација на законодавството за укажувачи преку обезбедување на континуитет во соработката со соодветните институции, подигање…

Зајакнување на граѓаните да препознаваат и безбедно да пријавуваат корупција преку Центрите за правни совети во Југоисточна Европа

За проектот Период на имплементација: јануари 2020 – декември 2021 Донатор: Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин, во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Северна Македонија, и Турција, како и со партнерските организации – MANS…

Промоција на заеднички вредности низ Европа

За проектот Период на имплементација: април 2020 – мај 2021 Донатор: Европска Унија преку Програмата „Европа за граѓаните“ Имплементиран од: Транспаренси Интернешнл – Македонија, Транспаренси Интернешнл – Унгарија, Асоцијација Експертски Форум од Романија и Косовскиот Демократски Институт. Кратки информации за проектот Основната цел на проектот е да се промовираат европските вредности како што се владеењето…