За проектот

Период на имплементација: април 2020 – мај 2021

Донатор: Европска Унија преку Програмата „Европа за граѓаните“

Имплементиран од: Транспаренси Интернешнл – Македонија, Транспаренси Интернешнл – Унгарија, Асоцијација Експертски Форум од Романија и Косовскиот Демократски Институт.

Кратки информации за проектот

Основната цел на проектот е да се промовираат европските вредности како што се владеењето на правото, демократија, транспарентност, слобода на медиумите еднаквост и солидарност помеѓу Истoчно-европски земји и кандидатските земји. Дополнително на тоа проектот ќе се обиде да ја поттикне вклученоста на граѓаните  и нивно вклучување во демократските процеси на локално, национално и меѓународно ниво.

План на активности

Проектните активности се состојат од три дела: настани кои трансферираат и промовираат европски вредности помеѓу учесниците, да се прошири нивното знаење за ЕУ како: промотивни настани, онлајн работилници, тури, завршна церемонија; 2) настани со граѓанско учество: јавни дебати, натпревар за билборди/ фотографии/ видеа/ есеи и онлајн истражување за односот кон ЕУ, каде учесниците може активно да земат учество, да креираат и мислат за европските вредности, иднината на ЕУ, предизвиците и да понудат решенија; 3) активности и производи кои ќе го зголемат меѓунационалното ниво на проектот и ќе го промовираат проектот и ќе придонесат кон ширење на резултатите.