Регионален проект: Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“

За проектот Проектот Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“ започна да се спроведува од 1 декември 2020 година и е прв регионален проект од овој тип спроведен помеѓу Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, и Косово. Целта на проектот е да се направи проценка на националните…

Зајакнување на граѓаните да препознаваат и безбедно да пријавуваат корупција преку Центрите за правни совети во Југоисточна Европа

За проектот Период на имплементација: јануари 2020 – декември 2021 Донатор: Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин, во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Северна Македонија, и Турција, како и со партнерските организации – MANS…

Завршување на неказнивоста за голема корупција во Западен Балкан и Турција

За проектот Период на имплементација: ноември 2018 – март 2021 Донатор: Европска комисија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин, во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Северна Македонија, и Турција, како и со партнерските организации – MANS (Црна Гора) и IDM (Албанија). Цели…

Проценка на ранливост во однос на корупција во врска со политиките и процедурите на вработување, со посебен фокус на непотизмот, кронизмот, и клиентелизмот

За проектот Период на имплементација: јуни 2019 – декември 2020 Донатор: Амбасада на Кралството Холандија во Република Северна Македонија Цели на проектот: Општата цел на овој проект е да ги идентификува ранливите точки во однос на корупцијата во врска со процедурите на вработување во Р.С.М. Активности Организација на конференции воведна конференција за презентација на проектот…

Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата

За проектот Период на имплементација: 15 јуни 2020 – 14 јуни 2021 Донатор: Поддржан од проектот на USAID за граѓанско учество Проектот има намера да го зајакне владеењето на правото и транспарентноста преку соработка помеѓу институциите, да обезбеди техничка помош и зајакнување на капацитетите и соработката помеѓу Државната комисија за спречување на корупција и Државниот…

Промоција на заеднички вредности низ Европа

За проектот Период на имплементација: април 2020 – мај 2021 Донатор: Европска Унија преку Програмата „Европа за граѓаните“ Имплементиран од: Транспаренси Интернешнл – Македонија, Транспаренси Интернешнл – Унгарија, Асоцијација Експертски Форум од Романија и Косовскиот Демократски Институт. Кратки информации за проектот Основната цел на проектот е да се промовираат европските вредности како што се владеењето…

КРИНИС Западен Балкан –Осветлување на парите во политиката

KРИНИС е регионален проект на Transparency International кој има за цел да прави мониторинг на корупцијата во финансирањето на политичките кампањи, како и да ја зацврсти јавната доверба во демократските институции во Албанија, Хрватска, Косово, Македонија и Србија. Проектот има за цел поголема транспарентност и институционални промени преку вклучување на сите клучни засегнати страни и…

Центар за правни совети поврзани со корупција (ALAC) 2011-2012

За проектот Центрите за правни совети поврзани со корупција на Transparency International се канцеларии каде што жртвите и сведоците на корупција пријавуваат случаи и добиваат практични правни совети кој што им овозможуваат да поднесат официјални жалби до релевантните институции. Центарот за правни совети (ALAC) мотивира активно вклучување на граѓаните во борбата против корупцијата обезбедувајќи едноставни,…

Поттикнување на граѓаните да пријавуваат корупција (Transparency Watch)

Transparency International – Macedonia и Center for International Relations од Вашингтон го имплементираат започнат проектот “Поттикнување на граѓаните да пријавуваат корупција (Transparency Watch)” (www.transparency-watch.org; www.prijavikorupcija.org, ), сеопфатен систем за пријавување случаи на корупција користејќи нови медиуми и мобилна технологија базиран на Ushahidi платформа. TI Macedonia ќе ги поттикне граѓаните да пријавуваат корупција која што ја…

Промовирање на транспарентост и отчетнот во јавните институции

За проектот Транспаренси Интернешнл – Македонија во соработка со Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) го имплементира проектот “Промовирање на транспарентност и отчетност во јавните институции”, кој е подржан од ОБСЕ мисијата во Скопје. Основна цел на проекот e да промовира транспарентност и отчетност во јавните институции преку активности за јакнење на капацитетите на…