КРИНИС Западен Балкан –Осветлување на парите во политиката

KРИНИС е регионален проект на Transparency International кој има за цел да прави мониторинг на корупцијата во финансирањето на политичките кампањи, како и да ја зацврсти јавната доверба во демократските институции во Албанија, Хрватска, Косово, Македонија и Србија. Проектот има за цел поголема транспарентност и институционални промени преку вклучување на сите клучни засегнати страни и…

Центар за правни совети поврзани со корупција (ALAC) 2011-2012

За проектот Центрите за правни совети поврзани со корупција на Transparency International се канцеларии каде што жртвите и сведоците на корупција пријавуваат случаи и добиваат практични правни совети кој што им овозможуваат да поднесат официјални жалби до релевантните институции. Центарот за правни совети (ALAC) мотивира активно вклучување на граѓаните во борбата против корупцијата обезбедувајќи едноставни,…

Поттикнување на граѓаните да пријавуваат корупција (Transparency Watch)

Transparency International – Macedonia и Center for International Relations од Вашингтон го имплементираат започнат проектот “Поттикнување на граѓаните да пријавуваат корупција (Transparency Watch)” (www.transparency-watch.org; www.prijavikorupcija.org, ), сеопфатен систем за пријавување случаи на корупција користејќи нови медиуми и мобилна технологија базиран на Ushahidi платформа. TI Macedonia ќе ги поттикне граѓаните да пријавуваат корупција која што ја…

Промовирање на транспарентост и отчетнот во јавните институции

За проектот Транспаренси Интернешнл – Македонија во соработка со Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) го имплементира проектот “Промовирање на транспарентност и отчетност во јавните институции”, кој е подржан од ОБСЕ мисијата во Скопје. Основна цел на проекот e да промовира транспарентност и отчетност во јавните институции преку активности за јакнење на капацитетите на…

Верувале или не

За проектот Цел на проектот е да се презентира или обелодени реална ситуација за работењето на државните институции во борбата против корупцијата. Реализација: Еднаш месечно ќе се одржуваат прес конференции на кои ќе се презентира специфичен антикорупциски случај; Транспаренси Интернешнл – Македонија ќе ги искористи сите инструменти кои и се на располагање со цел да…

ЦИМАП- Воспоставување на компаративен мониторинг базиран на индикатори за следење на прогресот во борбата против корупцијата во земјите кандидати за членство во ЕУ, потенцијалите земји кандидати и Косово

ЦИМАП ќе развие мониторинг систем со кој што ќе се оцени напредокот при преземањето на анти- корупциски мерки во јавната администрација, политичките институции и судството во Албанија, Косово, Македонија и Турција, врз основа на внимателно одбрани и оценливи индикатори. Системот ќе биде создаден и ќе го применуваат локални ТИ ограноци, кои ќе произведат независни испитувања…

Центар за информации и правни совети (ALACs) во Југо Источна Европа 2010/2011

Центрите за информации и правни совети (ALACs) на Transparency International во Југоисточна Европа е регионален проект на земјите Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Молдавија и Србија. Центрите се места каде жртвите и сведоците на корупција пријавуваат случаи на корупција и добиваат практични правни совети за овозможување да покренат официјална жалба до релевантните…

Култура на законот наспроти корупцијата 2009

Развој на Култура на законот наспроти корупцијата како општо прифатено однесување Мониторинг на имплементацијата на анти- корупциски закони Коалиција Македонија без корупција Електронски весник

Подобрен изборен систем во Република Македонија

Главната цел на проектот е да се подржи воспоставувањето на поусогласено законодавство и регулаторни механизми, но и јасни процедури за одржување на фер и демократски избори во иднина, како и транспарентност на достапните фондови и донации за изборните трошоци. Подобрени процеси и интер-етнички дијалог, промоција на меѓународните стандарди за човекови права поврзани со изборите и…

ТНК отворени дебати (Круг)

Промовирање на културата на отворена, конструктивна дебата за различни прашања, меѓу поединците, креаторите на мислење, практичари, активисти на граѓанското општество, и други. “ТНК Отворени дебати” ќе им понуди можност за дебата за различни прашања поврзани со македонската реалност. Креирајќи став на слободен говор и отворена јавна дебата како предизвик. Дебатите ќе бидат први од ваков…