Проценка на ранливоста кон корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво

Период на имплемeнтација: 08 февруари 2021 – 31 декември 2021 Донатор: Проект за граѓанско учество на УСАИД Основа Транспаренси Интернешнл – Македонија преку својата досегашна работа за потребите на Државната комисија за спречување на корупцијата оцени дека еден од секторите кои се најранливи на корупција и конфликт на интереси е секторот урбанизам, просторно планирање и…

Застапување на имплементација на законодавството за укажувачи во Македонија

Период на имплемeнтација: 11 октомври 2021- 11 октомври 2022 Донатор: Balkan Trust for Democracy, проект на German Marshall Fund на САД и Амбасадата на Кралството Норвешка во Белград. Цели на проектот Целта на проектот е понатамошно влијание врз соодветна практична имплементација на законодавството за укажувачи преку обезбедување на континуитет во соработката со соодветните институции, подигање…

Регионален проект: Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“

За проектот Проектот Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“ започна да се спроведува од 1 декември 2020 година и е прв регионален проект од овој тип спроведен помеѓу Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, и Косово. Целта на проектот е да се направи проценка на националните…

Зајакнување на граѓаните да препознаваат и безбедно да пријавуваат корупција преку Центрите за правни совети во Југоисточна Европа

За проектот Период на имплементација: јануари 2020 – декември 2021 Донатор: Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин, во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Северна Македонија, и Турција, како и со партнерските организации – MANS…

Завршување на неказнивоста за голема корупција во Западен Балкан и Турција

За проектот Период на имплементација: ноември 2018 – март 2021 Донатор: Европска комисија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин, во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Северна Македонија, и Турција, како и со партнерските организации – MANS (Црна Гора) и IDM (Албанија). Цели…

Проценка на ранливост во однос на корупција во врска со политиките и процедурите на вработување, со посебен фокус на непотизмот, кронизмот, и клиентелизмот

За проектот Период на имплементација: јуни 2019 – декември 2020 Донатор: Амбасада на Кралството Холандија во Република Северна Македонија Цели на проектот: Општата цел на овој проект е да ги идентификува ранливите точки во однос на корупцијата во врска со процедурите на вработување во Р.С.М. Активности Организација на конференции воведна конференција за презентација на проектот…

Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата

За проектот Период на имплементација: 15 јуни 2020 – 14 јули 2021 Донатор: Поддржан од проектот на USAID за граѓанско учество Проектот има намера да го зајакне владеењето на правото и транспарентноста преку соработка помеѓу институциите, да обезбеди техничка помош и зајакнување на капацитетите и соработката помеѓу Државната комисија за спречување на корупција и Државниот…

Промоција на заеднички вредности низ Европа

За проектот Период на имплементација: април 2020 – мај 2021 Донатор: Европска Унија преку Програмата „Европа за граѓаните“ Имплементиран од: Транспаренси Интернешнл – Македонија, Транспаренси Интернешнл – Унгарија, Асоцијација Експертски Форум од Романија и Косовскиот Демократски Институт. Кратки информации за проектот Основната цел на проектот е да се промовираат европските вредности како што се владеењето…