Проценка на ранливост во однос на корупција во врска со политиките и процедурите на вработување, со посебен фокус на непотизмот, кронизмот, и клиентелизмот

За проектот Период на имплементација: јуни 2019 – декември 2020 Донатор: Амбасада на Кралството Холандија во Република Северна Македонија Цели на проектот: Општата цел на овој проект е да ги идентификува ранливите точки во однос на корупцијата во врска со процедурите на вработување во Р.С.М. Активности Организација на конференции воведна конференција за презентација на проектот…