Регионален проект: Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“

За проектот Проектот Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“ започна да се спроведува од 1 декември 2020 година и е прв регионален проект од овој тип спроведен помеѓу Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, и Косово. Целта на проектот е да се направи проценка на националните…

Завршување на неказнивоста за голема корупција во Западен Балкан и Турција

За проектот Период на имплементација: ноември 2018 – март 2021 Донатор: Европска комисија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин, во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Северна Македонија, и Турција, како и со партнерските организации – MANS (Црна Гора) и IDM (Албанија). Цели…

Проценка на ранливост во однос на корупција во врска со политиките и процедурите на вработување, со посебен фокус на непотизмот, кронизмот, и клиентелизмот

За проектот Период на имплементација: јуни 2019 – декември 2020 Донатор: Амбасада на Кралството Холандија во Република Северна Македонија Цели на проектот: Општата цел на овој проект е да ги идентификува ранливите точки во однос на корупцијата во врска со процедурите на вработување во Р.С.М. Активности Организација на конференции воведна конференција за презентација на проектот…