Lajme

Platforma për luftë kundër korrupsionit kërkon dorëheqjen e prokurorit publik Lubomir Joveski

Platforma e organizatave civile për luftë kundër korrupsionit kërkon dorëheqjen e prokurorit Lubomir Joveski nga pozita e prokurorit publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sipas deklaratës së sotme të Platformës para Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga dokumentari “Vrasja në Tetovë”, hetimi i prokurorit publik për zjarrin në spitalin modular në…

Прочитај повеќе
Lajme

Platforma për anti-korrupsion: Ekzistojnë dyshime për veprim joprofesional nga Prokuroria për zjarrin në spitalin modular në Tetovë

Platforma e organizatave qytetare për luftë kundër korrupsionit thekson se pas dokumentarit të IRL për zjarrin në spitalin modular në Tetovë, ekzistojnë dyshime për veprim joprofesional nga Prokuroria Themelore në lidhje me këtë rast. Nga kjo Platformë thonë se dyshimet janë rritur edhe pas faktit që Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit…

Прочитај повеќе
Lajme

Ndryshim të Ligjit për Avokatin e Popullit, Transparency International Maqedoni me kritika dhe rekomandime

Ndryshimi i Ligjit për Avokatin e Popullit, burime më të mëdha njerëzore dhe financiare për zyrën e Avokatit të Popullit, dispozitë ligjore nga Qeveria dhe Kuvendi për ndjekjen e rekomandimeve të Avokatit të Popullit dhe sanksione për mospërcjelljen e rasteve. Këto janë tre rekomandimet që Transparency International Maqedoni ka në lidhje me punën dhe funksionimin…

Прочитај повеќе
Lajme

Transparency Maqedoni: Reformat në urbanizëm proces i gjatë, duhet të ketë vullnet tek autoritetet shtetërore për të ulur korrupsionin

Në periudhën nga prilli deri në qershor 2022, në kuadër të projektit të Transparency International Maqedoni, “Vlerësimi i cenueshmërisë nga korrupsioni në institucionet shtetërore dhe autoritetet lokale për planifikim hapësinor, urbanizëm dhe ndërtim”, është përgatitur raporti i dytë tremujor për monitorimin e zbatimi i rekomandimeve të përgatitura nga Transparency International Maqedoni për institucionet publike për tejkalimin e…

Прочитај повеќе
Lajme

ANALIZA E MUNGESAVE INSTITUCIONALE TË CILAT E PENGOJNË PUNËN DHE AVANCIMIN E EFIKASITETIT TË KOMISIONIT SHTETËROR PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT

Autor: Aleksandar N. Pisarev Ky hulumtim është bërë në pritje të miratimit të Strategjisë të re-të vjetër për luftë kundër korrupsionit (me plan veprimi) të cilën duhej që të miratojë Kuvendi që në shkurt të këtij viti. Nga realizimi i saj në shumë segmente do të varet largimi i pengesave të cilat qëndrojnë për momentin…

Прочитај повеќе
Lajme

PËRFORCIMI I ROLIT TË AKADEMISË PËR GJYKATËS DHE PROKURORË PUBLIK NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

Autorë: Natali Petrovska, Emilija Spasovska dhe Leposlava Ognjanoska Sundimi i ligjit është një vlerë themelore e konstitucionalizmit modern dhe supozim themelor për funksionimin e drejtë të sistemit demokratik dhe mbrojtjes dhe të të drejtave dhe lirive të njeriut. Rëndësia e tij është shprehur sidomos në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Europian (BE), me çrast përcaktuesit…

Прочитај повеќе
Lajme

BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL SI PARAKUSHT PËR PARANDALIMIN E SUKSESSHËM DHE LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

Autore: Natasha Dimova dhe Jasmina Ristovska Korrupsioni është një nga problemet, ndaj të cilit qaset në mënyrë më serioze dhe gjithëpërfshirëse. Lufta kundër korrupsionit është e ndërlikuar dhe afatgjate dhe kërkon qasje holistike, të shprehur përmes themelimit të institucioneve llogaridhënëse dhe anti-korrupsion respektivisht kundër korrupsionit. Megjithatë, lufta gjithëpërfshirëse me korrupsionin mbetet sfidë si për vendet…

Прочитај повеќе
Lajme

BASHKËPUNIMI NDËR-INSTITUCIONAL I INSTITUCIONEVE PËRGJEGJËSE PËR LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

Autorë: Natali Petrovska, Emilija Spasovska dhe Leposava Ognjanoska Të përballur me sfidën e korrupsionit sistemor, shumë qeveri në vendet në zhvillim kanë vendosur për vendosjen e një apo më shumë trupave të fuqishme dhe të centralizuara kundër korrupsionit, qëllimi i të cilave është të sigurojnë ekspertizë për fushat kyesore në luftën kundër korrupsionit. Në shumicën…

Прочитај повеќе
Lajme

PLANET PËR INTEGRITET – SI MEKANIZËM PËR PARANDALIMIN KORRUPSIONIT NË SEKTORIN PUBLIK

Autore: prof. d-r Ivana Shumanovska Spasovska Përforcimi i integritetit të institucioneve është një temë veçanërisht e rëndësishme si për procesin e reformave në administratën publike, ashtu edhe për parandalimin e korrupsionit. Kjo është temë që prek interesat e institucioneve, të punësuarve, të qytetarëve, të sektorit privat. Temë që është e rëndësishme për zhvillimin demokratik, shoqëror…

Прочитај повеќе