Lajme

Tryeza Rrumbulake ” Qytetaret luftes kunder korrupsionit”

Tetovë, 06.12.2012  “Qytetarët  luftës kundër korrupsionit” Zyra e qendrës rajonale për këshilla dhe ndihmë juridike (ALAC) Transparency International Macedonia  në Tetovë  më datën  06.12.2012,  kanë organizuar Tryeza rrumbullake: “Qytetarët luftës kundër korrupsionit”, e cila u mbajt në sallën e  komunës në Tetovë. Qytetarët e Tetovës dhe përfaqësues të institucioneve të Pollogut  me fjalimet e tyre ua drejtua Prof. D-r  Sllagjana Taseva Kryetarja e Transparency International  dhe Kryetari Bashkie i Tetovës Prof. D-r. Sadi Bexheti. Dr…

Прочитај повеќе
Lajme

Prezantimi i hulumtimit për perceptimin e qytetarëve për korrupsionin në sektorin e medias dhe sh

29.11.2012 Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, në bashkëpunim me Transparency International – Maqedoni dhe me  përkrahjen e Misionit të OSBE-së në Shkup, kanë  organizuar një Debat Publik me temë “Prezantimi i rezultateve të një sondazhi mbi korrupsionin në media dhe shoqërisë civile” Ky sondazh është e pergatitur nga Agjencia  Rating,  e cila tregon se…

Прочитај повеќе
Lajme

Konferenca me e madhe ne bote kundër korrupsionit do të mbahet në Brazilia, më 07-10 Nëntor

Bienalja Ndërkombëtare Kunder Korrupsionit, tani në edicionin e saj të 15-të do të zvillohet nga 07-10 nëntor në Brazilia. Ekspertet kryesorë nga të gjitha disciplina lidhur  me luftën kundër korrupsionit do të diskutojnë në mbi 50 punëtori dhe seanca plenare për të zgjedhin mënyra më të mirë për luftën kundër korrupsionit në pesë fusha kryesore:…

Прочитај повеќе
Lajme

OSBE, konferencë për parandalimin e korrupsionit

Shkup, 5 nëntor –  Misioni i OSBE-së në Shkup në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Transparency International – Maqedoni organizon konferencë dy-ditore mbi sistemin e integritetit dhe politikat parandaluese anti-korrupsion. Qëllimi i këtij aktiviteti është të paraqesë dhe shkëmbejë përvojat lidhur me modelet e ndryshme legjislative në zbatimin e konceptit të…

Прочитај повеќе
Lajme

TI-Maqedonia sot ka hapur zyrën e tretë në Shtip

05.11.2012 Sot në Shtip ka filluar me punën zyra e Transparency International-Maqedoni në të cilën do të funksionojë Qendra për këshillë dhe ndihmë juridike  (ALAC). Kjo zyrë dhe me zyrën në Tetovë  që ishte  e hapur më 15.10.2012 zbatohet nga ana e TI-Maqedoni dhe ka përkrahje financiare prej ambasadës së Mbretrisë Hollandeze. Zyra e parë…

Прочитај повеќе
Lajme

“Paraqit Korrupsion” në dispozicion si një Aplikim Android në gjuhën shqipe

22.10.2012 Projekti “Paraqit Korrupsion” i cili është zbatuar nga ana e Transparency International –Maqedoni dhe Qendër për Marrëdhënie Ndërkombëtare nga Uashington, përveç  aplikimet androide egzistuese në gjuhën maqedonase dhe angleze  tanimë është mundësuar  aplikimin e tij celular Android në gjuhën shqipe. Aplikimi i mundëson shfrytezuesit të raportojnë rastet e korrupsionit, të  përzgjedhin kategoritë, lokacion ose…

Прочитај повеќе
Lajme

TI-Maqedonia më 15.10.2012 hapi një zyrë në Tetovë, Qendra për këshilla dhe ndihmë juridike

15.10.2012 Prej 15.10.2012 në Tetovë ka filluar me punën zyra e Transparency International-Maqedoni që do të drejtojë Qendrën për këshillim dhe ndihmë juridike. Në zyrën çdo të interesuarit mund të marrin këshilla juridike përmes  telefonatë ose e-mail në rastet që kanë të bëjnë me korrupsionin. Zyra ofron këshilla juridike dhe merret me ankesat në li…

Прочитај повеќе
Lajme

OSBE ndihmon luftën anti-korrupsion në sport dhe arsim

Shkup, 12 tetor – Mbështetja e përpjekjeve anti-korrupsion dhe kontributi për një luftë efikase kundër korrupsionit në arsim dhe sport, është qëllimi i debatit të përkrahur nga OSBE që filloi sot në Shkup. Gjatë këtij takimi, të organizuar nga Misioni i OSBE-së në Shkup në bashkëpunim me Transparency International-Maqedoni dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e…

Прочитај повеќе