Lajme

Transparency Maqedoni: Reformat në urbanizëm proces i gjatë, duhet të ketë vullnet tek autoritetet shtetërore për të ulur korrupsionin

Në periudhën nga prilli deri në qershor 2022, në kuadër të projektit të Transparency International Maqedoni, “Vlerësimi i cenueshmërisë nga korrupsioni në institucionet shtetërore dhe autoritetet lokale për planifikim hapësinor, urbanizëm dhe ndërtim”, është përgatitur raporti i dytë tremujor për monitorimin e zbatimi i rekomandimeve të përgatitura nga Transparency International Maqedoni për institucionet publike për tejkalimin e…

Lexoni përmbajtjen
Lajme

ANALIZA E MUNGESAVE INSTITUCIONALE TË CILAT E PENGOJNË PUNËN DHE AVANCIMIN E EFIKASITETIT TË KOMISIONIT SHTETËROR PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT

Autor: Aleksandar N. Pisarev Ky hulumtim është bërë në pritje të miratimit të Strategjisë të re-të vjetër për luftë kundër korrupsionit (me plan veprimi) të cilën duhej që të miratojë Kuvendi që në shkurt të këtij viti. Nga realizimi i saj në shumë segmente do të varet largimi i pengesave të cilat qëndrojnë për momentin…

Lexoni përmbajtjen
Lajme

PËRFORCIMI I ROLIT TË AKADEMISË PËR GJYKATËS DHE PROKURORË PUBLIK NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

Autorë: Natali Petrovska, Emilija Spasovska dhe Leposlava Ognjanoska Sundimi i ligjit është një vlerë themelore e konstitucionalizmit modern dhe supozim themelor për funksionimin e drejtë të sistemit demokratik dhe mbrojtjes dhe të të drejtave dhe lirive të njeriut. Rëndësia e tij është shprehur sidomos në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Europian (BE), me çrast përcaktuesit…

Lexoni përmbajtjen
Lajme

BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL SI PARAKUSHT PËR PARANDALIMIN E SUKSESSHËM DHE LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

Autore: Natasha Dimova dhe Jasmina Ristovska Korrupsioni është një nga problemet, ndaj të cilit qaset në mënyrë më serioze dhe gjithëpërfshirëse. Lufta kundër korrupsionit është e ndërlikuar dhe afatgjate dhe kërkon qasje holistike, të shprehur përmes themelimit të institucioneve llogaridhënëse dhe anti-korrupsion respektivisht kundër korrupsionit. Megjithatë, lufta gjithëpërfshirëse me korrupsionin mbetet sfidë si për vendet…

Lexoni përmbajtjen
Lajme

BASHKËPUNIMI NDËR-INSTITUCIONAL I INSTITUCIONEVE PËRGJEGJËSE PËR LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

Autorë: Natali Petrovska, Emilija Spasovska dhe Leposava Ognjanoska Të përballur me sfidën e korrupsionit sistemor, shumë qeveri në vendet në zhvillim kanë vendosur për vendosjen e një apo më shumë trupave të fuqishme dhe të centralizuara kundër korrupsionit, qëllimi i të cilave është të sigurojnë ekspertizë për fushat kyesore në luftën kundër korrupsionit. Në shumicën…

Lexoni përmbajtjen
Lajme

PLANET PËR INTEGRITET – SI MEKANIZËM PËR PARANDALIMIN KORRUPSIONIT NË SEKTORIN PUBLIK

Autore: prof. d-r Ivana Shumanovska Spasovska Përforcimi i integritetit të institucioneve është një temë veçanërisht e rëndësishme si për procesin e reformave në administratën publike, ashtu edhe për parandalimin e korrupsionit. Kjo është temë që prek interesat e institucioneve, të punësuarve, të qytetarëve, të sektorit privat. Temë që është e rëndësishme për zhvillimin demokratik, shoqëror…

Lexoni përmbajtjen
Lajme

Pa luftë të vërtetë kundër korrupsionit në RMV e Shqipëri, nuk ka mundësi për aderim në BE

Shefkije Alasani Një nga kriteret e anëtarësimit në Bashkimin Evropian është çrrënjosja e korrupsionit. Por, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria fqinje në raportet ndërkombëtare kanë marrë një sërë kritikash për luftën ndaj këtij fenomeni negativ. Disa madje theksojnë se RMV-ja dhe Shqipëria në vend të progresit kanë pasur regres. Ekspertët vlerësojnë se shkaku kryesor për luftën e…

Lexoni përmbajtjen
Lajme

Korrupsioni i lartë dhe hartimi i ligjeve sipas nevojës në Republikën e Maqedonisë së veruit

Ky raport është pjesë e projektit të financuar nga BE Dhënia fund e korrupsionit e pandëshkueshmërisë për korrupsionin e lartë në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Bashkarisht me kolegët nga kapitujt nacional të Transparency International në rajon, ne synojmë që të informojmë diskutimin për kapjen e shtetit, nivelin e lartë të korrupsionit, dhe ligjet e përshtatura…

Lexoni përmbajtjen

Raporti i Iniciativës Globale “Tentakulat e Krimit Ndërkombëtar”

24.07.2020 Iniciativa Globale kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar (Global Initiative against Transnational Organized Crime –  GI-TOC) publikoi një raport me titullin Tentakulat e Krimit Ndërkombëtar që identifikon dhe analizon zona problematike të krimit të organizuar nëpër botë ku zhvillojnë aktivitetet e tyre grupe kriminale nga vende të Ballkanit perëndimor. Ndonëse Ballkani perëndimor shpesh portretizohet si…

Lexoni përmbajtjen
Lajme

Konkurs për shkrime hulumtuese mbi temën – korrupsioni

13.11.2017 Platforma e Organizatave të Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit në të cilën bëjnë pjesë 15 organizata të shoqërisë civile fton të gjithë gazetarët që punojnë në fushën e gazetarisë hulumtuese për të shprehur interesin e tyre për të marrë pjesë në një seri puntorishë që do të organizohen në kuadër të projektit “Forcimi i Platformës…

Lexoni përmbajtjen