Вести

Анализа на институционални и други слабости кои ја кочат работата и унапредувањето на ефикасноста на Државната комисија за спречување на корупција

Автор: Александар Н. Писарев Државната комисија за спречување на корупцијата, како што сугерира и нејзиниот назив, претставува специјализирано тело наменето за борба против корупцијата и коруптивните практики (или антикорупциско тело). Основана е во ноември 2002 година, со донесување на Закон за спречување на корупција како знак на политичка волја за борба против корупција, но и…

Прочитај повеќе
Вести

Зајакнување на улогата на Академијата за судии и јавни обвинители

27.01.2021 Документ за јавна политика “Зајакнување на улогата на Академијата за судии и јавни обвинители во контекстот на политиките за борба против корупцијата” од авторите: Натали Петровска, Емилија Спасовска и Лепосава Огњаноска се осврнува на улогата на Академијата за судии и јавни обвинители во контекст на политиките за борба против корупцијата, како единствена точка преку…

Прочитај повеќе
Вести

Индекс на перцепција на корупцијата (ИПК) за 2020 година

Според Индексот на перцепција на корупцијата (ИПК) за 2020 година Р.С Македонија оди наназад и надолу во борбата против корупцијата Индексот за перцепција на корупцијата (ИПК) за 2020 година објавен од Транспаренси Интернешнл открива дека корупцијата допринесува за уназадување на демократијата и влошување на состојбата со здравствените системи поради пандемијата предизвикана од COVID-19. Државите кои…

Прочитај повеќе
Вести

Меѓуинституционална соработка на институциите задолжени за борба против корупција

26.01.2021 Документот за јавна политика “Меѓуинституционална соработка на институциите задолжени за борба против корупција” е подготвен од авторите: Натали Петровска, Емилија Спасовска и Лепосава Огњаноска. Иако нејзините разорувачки ефекти врз демократските институции, економскиот и социјалниот развој се веќе одамна очигледни, борбата против корупцијата дури неодамна стана актуелна тема во меѓународната политика, како и во нашата…

Прочитај повеќе
Вести

Меѓуинституционалната соработка како предуслов за успешна превенција и борба против корупцијата

21.01.2021 Преку овој документ за јавни политики на авторите Наташа Димова и Јасмина Ристовска   направен е обид да се утврди дали и до кој степен постоењето и соработката помеѓу ДКСК и другите институции/тела влијаат на корупцијата. Поспецифично, прикажана е природата на интеракција помеѓу институциите, дали и како соработуваат институциите, како оваа соработка влијае врз корупцијата…

Прочитај повеќе
Вести

Ако пет судии се проверуваат две години, колку време ќе треба да се проверат сите?

Ако пет судии се проверуваат две години, колку време ќе треба да се проверат сите? Оваа истражувачка сторија е подготвена од новинарката Лила Караташева, како дел од активноста „Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата“ поддржана од Проектот на УСАИД за граѓанско учество.  Ставовите изразени во сторијата му припаѓаат на авторот и не…

Прочитај повеќе
Вести

Претседателот на РСМ да не го потпишува Законот за решавање на спорот помеѓу Владата и Макпетрол

Претседателот на Република Северна Македонија да не го потпишува Законот за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и МАКПЕТРОЛ АД Скопје по пат на спогодба 30.12.2020 Собранието на Република Северна Македонија усвои Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија (РСМ) и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба.…

Прочитај повеќе
Вести

Глобален форум за „Незаконските финансиски текови и одржлив развој“

Слаѓана Тасева учествуваше на Глобалниот форум за „Незаконските финансиски текови и одржлив развој“ којшто се одржа на 2-3 септември, 2020 година. Д-р Тасева говореше за Борбата против незаконските текови за остварување на Агендата 2030. Извештајот на оваа тема можете да го прочитате: global_forum_iffs_and_sdgs_report

Прочитај повеќе
Вести

Истражување на Transparency International – Индекс за интегритет на владите во секторот одбрана

Република Северна Македонија за прв пат заедно со 14 земји од Централна и Источна Европа (ЦИЕ) беше опфатена во програмата Индекс за интегритет на владите во секторот одбрана (Government Defence Integrity Index – GDI) на Transparency International. Индекс за интегритет на владите во секторот одбрана обезбедува детална оценка на ризиците од корупција во институициите на…

Прочитај повеќе
Вести

Намалените глоби во законот за укажувачи ќе донесат уште послаба негова примена

Со усвојување на Законот за изменување на Законот за заштита на укажувачи, објавен во Службен весник на РСМ бр. 257 од 29.10.2020 година, се извршија измени  во прекршочите одредби на законот за заштита на укажувачи со тоа што глобите за одговорни лица во правни лица и за правните лица се значително намалени. На овој начин…

Прочитај повеќе