Вести

Настан – „Проценка на ранливост од корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво“, 10 декември 2021

Транспаренси Интернешнл-Македонија во рамките на проектот „Проценка на ранливост од корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво“, финансиски поддржан од УСАИД во рамките на Проектот за граѓанско учество организира настан за презентација на наодите од спроведените истражувања како дел од овој проект. Целта на овој проект е да се утврдат…

Прочитај повеќе
Вести

Каде би можеле да се обратат укажувачите доколку им треба помош?

Укажувачите се соочуваат со различни ризици коишто варираат од одмазда на нивните работни места до правни битки и физички закани. Многу од нив се обраќаат кон професионални организации за да добијат помош на безбеден начин. Откако Френсис Хауген на почетокот од октомври се појави како укажувач во врска со Фејсбук, нејзиното име беше секаде присутно.…

Прочитај повеќе
Вести

Откажување на настан: „Проценка на ранливост од корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво“

Почитувани, Ова известување е во врска со информацијата за одржување на настанот за презентација на наодите од спроведените истражувања како дел од овој проект од страна на Транспаренси Интернешнл-Македонија во рамките на проектот „Проценка на ранливост од корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво“, финансиски поддржан од УСАИД во рамките…

Прочитај повеќе
Вести

Транспаренси Интернешнл донесува две нови резолуции и избира нови членови на одборот

На годишниот состанок на членството на Транспаренси Интернешнл одржан онлајн на 6-7 ноември, се донесоа две резолуции и одбрани нови членови на одборот   Транспаренси Интернешнл на годишниот состанок на членството за 2021 година ја изрази загриженоста поради демократското уназадување во светот и ја нагласи својата заложба за владеење на правото посебно во контекст на…

Прочитај повеќе
Вести

Настан – „Проценка на ранливост од корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво“, 11 – ти ноември 2021

Транспаренси Интернешнл-Македонија во рамките на проектот „Проценка на ранливост од корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво“, финансиски поддржан од УСАИД во рамките на Проектот за граѓанско учество организира настан за презентација на наодите од спроведените истражувања како дел од овој проект. Целта на овој проект е да се утврдат…

Прочитај повеќе
Вести

Повик за доставување на понуди за изработка на видеа

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕА Број на повик: 10/2021 Назив и адреса на добавувачот Здружение ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ МАКЕДОНИЈА – Скопје ЕМБС: 6166741 ЕДБ: 4030006613889 Адреса: Наум Наумовски Борче бр. 58, 1000 Скопје 02/3217-000, info@transparency.mk Предмет на набавка Предмет на повикот е барање за доставување на понуди за изработка на две (2)…

Прочитај повеќе
Вести

Водич за анализа на банкарски изводи и сметки

Во рамки на проектот: „Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата”, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество беше подготвен Водич за анализа на банкарски изводи и сметки. Основна сел на овој водич е да користи за советување за вработените во ДКСК и помош во процесот на анализирање на банкарските изводи и…

Прочитај повеќе
Вести

Практични водичи за идентификување на факторите на судир на интереси во судството и обвинителството

Транспаренси Интернешнл – Македонија (ТИ-М) во рамки на активноста: „Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата”, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество подготви практични водичи за идентификување на факторите на судир на интереси во судството и обвинителството. Практичен водич за идентификување на факторите на судир на интереси во судството Практичен водич…

Прочитај повеќе
Вести

Тренинг материјали за потребите на Академијата за судии и јавни обвинители

Транспаренси Интернешнл – Македонија (ТИ-М) во рамки на активноста: „Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата”, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество подготви тренинг материјали за потребите на Академијата за судии и јавни обвинители. Во рамките на проектот беа изработени следните документи: Проценка на потребите за обука (Training needs assessment) за…

Прочитај повеќе
Вести

Транспаренси Интернешнл Македонија реагира на предлог измените на Изборниот законик по скратена и нетранспарентна постапка

Измените во изборниот законик непосредно пред избори непотребни од повеќе аспекти: Го загрозуваат легитимитетот на изборниот процес; Ја зголемуваат можноста за корупција во политиката и за корупција преку силата на политика и моќ; Ќе го оневозможи вклучувањето на нови и независни кандидати во изборните процеси; Ќе ја зајакне постоечката пракса на контрола на собирањето потписи…

Прочитај повеќе