КОВИД-19: Државите мора да обезбедат транспарентност и усогласеност со анти-корупциските одредби

uncac-coalition.jpg
 
Ефикасно спроведување на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата е поважно од било кога
 
22.05.2020 UNCAC Коалицијата ги повикува владите да обезбедат висок степен на транспарентност во нивното справување со здравствената и економската криза предизвикана од КОВИД-19 пандемијата, со цел нивните заложби да бидат поефикасни и да ги намалат последиците предизвикани од корупција и измами. 
 
Транспаренси Интернешнл – Македонија како членка на UNCAC Коалицијата во повеќе наврати укажа за заложбите коишто ги презема за време на КОВИД-19 пандемијата преку јавни соопштенија преку медиумите и социјалните медиуми, како и на активностите коишто заеднички ги спроведува во рамки на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. 
 
Како што многу држави мобилизираат огромни суми во своите кризни фондови со цел справување со кризата, на јавноста, граѓанското општество и медиумите мора да им биде обезбедена слобода во набљудувањето и евалуацијата на тоа како се трошат јавните ресурси. 
 
 
Прочитај повеќе

Соопштение

21.05.2020 Владата веќе донесе трет пакет на економски мерки со кои ќе се обезбеди помош на граѓаните и бизнисот. Сепак во овие услови на носење на брзи дискрециони одлуки зголемена е опасноста од корупција и поради тоа Транспаренси Интернешнл- Македонија бара од Владата да преземе засилени мерки за превенција и контрола на секаков можен ризик од коруптивно однесување.
 
Затоа, Транспаренси Интернешнл- Македонија ги доставува до Владата следните барања:
 
1. Да се зајакне транспарентноста на Владата
Третиот пакет на мерки не се објавени на веб страната на Владата
На веб страната на Вадата да се објават извештаи за тоа како се применети досегашните мерки
 
 
Прочитај повеќе

Оценка за транспарентен и отворен буџет за Северна Македонија за 2019 година

30.04.2020 Северна Македонија се наоѓа на 67 место од вкупно 117 држави според меѓународното истражување на Индексот за отвореност на буџет (Open budget index – OBI).  

Истражувањето и оценката за отворен буџет е независно, компаративно истражување коешто е базирано на факти и користи меѓународно признаени критериуми за оценка на јавниот пристап за информации поврзани со државниот буџет, можностите за пристап во процесот за креирање на националниот буџет и улогата на институциите коишто треба да вршат контрола врз буџетското трошење како што е легислативата и ревизијата во буџетскиот процес. 

Оценката за транспарентен буџет за Македонија е 41 (од 100) – каде што 100 означува задоволителна транспарентост а 0 означува незадоволителна транспарентност. 
Во однос на земјите од регионот Македонија има за една нијанса подобра оценка (41) од Србија (40), и од Босна и Херцеговина (33). Најдобро рангирана земја е Бугарија со оценка 71, додека Хрватска и Словенија имаат оценка од 68, а Албанија 55. 
 
 
Прочитај повеќе

Соопштение

28.04.2020 Транспаренси Интернешнл-Македонија (ТИ-М) и Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) ја продолжија својата соработка на проектот „Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен фокус на непотизам, клиентелизам и кронизам.“

И ДКСК и ТИ- М сметаат дека ова истражување уште повеќе добива на значење во овие денови на пандемија од вирусот Ковид 19, кога голем број на вработени ги изгубија своите работни места, а со тоа и своите примања, до степен на загрозена егзистенција која се јавува и како причина за семејно насилство.

„Пандемијата на Ковид 19 и мерките кои се преземаат за справување со оваа состојба уште еднаш покажа дека најсигурно работно место, а со тоа и најсигурна егзистенција нуди вработувањето во државната администрација и вработувањето во јавниот сектор. Ова е уште една силна потврда на оправданоста од едно истражување кое има зе цел да ги обелодени точките на ранливост од корупција, присуството на влијанија, непотизам и кронизам при вработувањата, наспроти принципон на мерит, критериуми и подеднаква шанса за сите„ рече д-р Слаѓана Тасева, претседател на ТИ- Македонија. 

Проектот за потребите на Државната комисија за спречување на корупцијата и МИОА го реализира Транспаренси Интернешнл- Македонија, а финансиски е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија. Во рамките на овој проект изготвен е извештај за активностите спроведени  во периодот од јули 2019 до април 2020 кој е предмет на оваа презентација.

Изјава од Билјана Ивановска, претседател на Државната комисија за спречување на корупција: “Во рамките на јавната администрација неопходно е да се воспостават правни но и практични механизами преку кои ќе се уреди процесот на вработување и напредување. Овие механизми мора да се засноваат транспарентност и отвореност на постапките, како и на принципите на вредности со цел да се одберат најдобрите кандидати. Во спротивно, непотизмот и партиската припадност повторно ќе доминира при вработувањето во администрацијата”.    
 
Како дел од ова соопштение, следува презентацијата за Извештајот во која подетално се опишани сите фази и се вклучени резултатите и препораките од направената анализа:
 
 
 
Прочитај повеќе

Соопштение

Уредби со законска сила со ризик од корупција, барање за извештаи во врска со спроведување на Уредбите како и за објавување на донациите
 
27.04.2020 Транспаренси Интернешнел Македонија ги следи и анализира Уредбите со законска сила донесени од Владата на РС Македонија од аспект на ризик од корупција. Во овиа рамки, а од почетокот на прогласената вонредна состојба, издвоени се неколку Уредби за кои укажуваме дека во себе содржат ризик од корупција, што ќе се има во предвид при натамошно следење на спроведување на овие Уредби. 
 
Следењето на спроведувањето на овие уредби ќе се одвива преку барање за слободен пристап до информации од јавен карактер. При тоа, укажуваме и бараме од сите надлежни органи и институции навреме самите да објавуваат редовни и ажурирани информации за постапувањата во врска со овие Уредби, да се изготвуваат редовни извештаи кои ќе бидат објавени на веб страната на Владата и на надлежните органи. Исто така бараме Владата да обезбеди навремено постапување по барањата за пристап до информации од јавен карактер, затоа што во овој период истото се одвива со големи задоцнувања. 
  
 
Прочитај повеќе

ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЈА ПОВИКУВААТ ВЛАДАТА НА РСМ

ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЈА ПОВИКУВААТ ВЛАДАТА НА РСМ да ја промени одлуката за драстично намалување  на финансиската поддршка за граѓанското општество

21.04.202 Граѓанското општество и Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор ја повикуваат Владата на Република Северна Македонија да ја преиспита и промени својата одлука за драстично намалување на финансиската поддршка за граѓанските организации, објавена во Службен весник на РСМ на 9 април 2020 година.

Оваа одлука со која финансиската поддршка, зависно од институцијата, или целосно се укинува или сериозно се намалува, е донесена на нетранспарентен начин, без консултација со граѓанските организации, засегнатите страни и пошироката јавност, што говори за непринципиелниот однос на Владата кон граѓанското општество во ова кризно време. Со одлуката со која се намалуваат приближно 525.000 евра неопходна поддршка, државата де-факто го иззема граѓанското општество како релевантен партнер во справувањето со кризата предизвикана од епидемијата на COVID-19.
 
 
Прочитај повеќе

ТИ-М повикува зајакната транспарентност и отчетност во постапките на Владата и надлежните институции

Основните заштитни мерки против корупцијата никогаш не смеат да бидат ослабени или непочитувани, во спротивно ризикуваме да ги поткопаме нашите напори да му служиме на доброто на јавноста додека корумпираниот чин е неказнет

09.04.2020 Во услови на светска пандемија предизвикана од вирусот Корона 19, Транспаренси Интернешнел Македонија (ТИ-М) со внимание ги следи сите дејствија и активносту што во услови на вонредна состојба ги презема Владата и сите други институции. 

Владата усвојува уредби со законска сила за да одговори на пандемијата на коронавирус или КОВИД-19 и да обезбеди непречено функционирање на здравствениот систем и набавка на потребната медицинска опрема потребна за да се спасат животи.

Иако законодавството за вонредни состојби може да помогне во намалувањето на времето потребно за набавка на овие критични медицински материјали, за жал, честопати им дозволува на владите да ги заобиколат вообичаените проверки и салда на јавната потрошувачка.
 
 
Прочитај повеќе

ИПК за за 2019 година покажува стагнирање на анти-корупциските напори во Г-7 државите

cpi-2019_map.jpg
 
Анализата открива дека корупцијата е повеќе распространета во државите каде што парите влијаат на политичката моќ 

Берлин, 23 јануари 2020 – Повеќе од две-третини од државите – заедно со повеќето од напредните светски економии – стагнираат или покажуваат знаци на уназадување во нивните анти-корупциски напори, според Индексот на перцепција на корупцијата за 2019 година (ИПК) објавен денес од Транспаренси Интернешнл. 

Државите каде што изборите и финансирањето на политичките партии се подложни на влијанија на различни интереси се помалку способни да се борат против корупцијата, покажуваат резултатите од анализата. 

„Фрустрациите поради корупција во владата и немање доверба во институциите зборува за потребата за поголем политички интегритет“, изјави Делиа Фереира Рубио, претседателка на Транспаренси Интернешнл. „Владите мора итно да се справат со улогата којашто коруптивната улога на парите во финансирањето на политичките партии и влијанието коешто го имаат во нашите политички системи.“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочитај повеќе

Тасева: Сè уште не заживеал механизмот за заштита на укажувачите

training_24122019.jpg
 
24.12.2019 Сè уште не заживеал системот и механизмот за заштита на укажувачите затоа што сè уште недоволно се прави од страна на институциите од државниот и јавниот сектор, но и приватниот. Тие треба да обезбедат услови за безбедно пријавување од страна на укажувачите и понатаму да се спроведе целата постапка на начин што нема да се загрозат укажувачите и тие да не трпат последици од било каков вид за тоа што го кажале. Ова денеска го истакна претседателката на Транспаренси Интернешнл-Македонија Слаѓана Тасева пред почетокот на обуката „Улогата на укажувачите во борбата против корупцијата“ што се одржува во Скопје.
Прочитај повеќе

Тасева: Корупцијата како кривично дело не треба никогаш да застарува

conference_13122019.jpg
13.12.2019 Цената на корупцијата во Македонија е голема, а ја плаќаме сите ние, граѓаните кои сè уште не се иселиле и решиле да останат и својата иднина да ја градат на ова парче од земјината топка што многумина го нарекуваат црна дупка или сега во поново време, заробена држава, истакна Слаѓана Тасева од Транспаренси Интернешнел Македонија во нејзиното обраќање насловено „Корупцијата со разорувачко и животно загрижувачко дејство“ на денешната конференција: Исполнување на ветувањето за проширување на ЕУ – 30 години добро управување и антикорупциски реформи во Централна и Источна Европа.
 
Транспаренси Интернешнел Македонија и членките на Платформата за борба против корупцијата бараат решителност во борбата против корупцијата. Ги повикуваат граѓаните масовно да почнат да пријавуваат случаи на корупција, а од сите учесници на идните избори да презентираат јасна платформа која ке биде заснована на видливи резултати и волја за борба против корупцијата.
„Корупцијата како кривично дело не треба никогаш да застарува, а корумпираните да немаат можност да управуваат со државата и нејзините институции“, побара Тасева.
Прочитај повеќе