ТИ-М поднесе иницијатива до обвинителство за кривична одговорност на Ставрески

  ti-m.jpg12.10.2011 На 12.10.2011 година врз основа на член 142 став 1 и 3 од Законот за кривичната постапка здружението Transparency International – Macedonia поднесе Иницијатива до Јавниот обвинител во Скопје за поведување постапка за утврдување на кривична одговорност за лицето Зоран Ставрески од Скопје, вработен во Владата на Република Македонија како Министер за финансии.

Здружението Иницијативата ја поднесе поради постоење на основи за сомневање дека на 20.04 2010 година со Решение бр.07-13441/01 на штета на средствата од Буџетот на Република Македонија, во својство на Министер за финансии именуваниот сторил дело опфатено со одредбите во член 353 став 5 во врска со став 1 од Кривичниот Законик.
 
 
 
Прочитај повеќе

Уставниот суд укина одредби по иницијатива на ТИ Македонија

ti-m.jpg 22.09.2011 Уставниот суд на 21.09 2011 година, по усвоена Иницијатива поднесена од здружението Транспаренси Интернешнл – Македонија, ги укина ставовите 3 и 4 од членот 2а и ставовите 4, 5 и 6 од ставот 2б од Упатството за распределба на средствата од Буџетот на РМ за годишно финансирање на политичките партии. Упатството е донесено од Министерот за финансии во 2005 година и двапати дополнувано во 2007 и во 2010 година.

    Со ова се укинуваат делови од дополнувањето до кое дојде по последните локални избори во Република Македонија во 2010 година. Со Упатството се врши распределба на Буџетски средства наменети за финансирање на годишното работење на политичките партии во Републиката, а не на некои конкретни избори или предизборни активности.

 
 
 
Прочитај повеќе

ФЗО-монопол или институција во интерес на граѓаните

press02092011.jpg 02.09.2011 Придонесот за здравствено осигурување кој го плаќа секој осигуреник е давачка, а Законот за здравствено осигурување безобразно напишан текст кој служи за манипулирање со средствата за здравствено осигурување преку ФЗО, за цели на оној кој е на власт, без разлика кој и да е.
Фондот за здравствено осигурување има монополска положба востановена со закон, а целиот систем на здравствено осигурување им служи на целите на оние што ги креираат политиките.
Транспаренси Интернешнел – Македонија (ТИ-М) следејќи го движењето на јавните пари воочи низа на законски и под законски решенија кои уредуваат различни полиња од јавен интерес за граѓаните, а на кои смета дека треба да се осврне. Овој пат тоа е реформата или поточно кажано еволуцијата на здравствениот систем.
 
 
Прочитај повеќе

Периодична публикација на Transparency International-Macedonia “АУДЕО”

  audeo.jpg 26.08.2011 Почитувани,  Ни причинува големо задоволство да Ви го проследиме првиот број на периодичната публикација “АУДЕО“.
Публикацијата ќе би­де во електронски формат, па така лесно дос­тап­­но за сите. Audeo е латински збор кој значи да се осмелиш храб­­ро.  Со тоа Transparency International-Macedonia им возвраќа на граѓаните кои при­­ја­ву­ва­ат корупција и со неа по­вр­за­ни ак­тив­но­сти. 

Ис­то­вре­мено ги повикува сите да се приклучат и да ги под­држат напорите за от­стра­ну­вање на ова зло. Сакаме да бидеме отворени и затоа ги оче­ку­ва­ме Вашите мислења, коментари и текст­ови со ана­ли­зи кои Вие самите сте ги на­пра­ви­ле, а кои се однесуваат за пос­тап­ки поврзани со настани за кои сме­тате дека сериозно го загрозуваат вла­­деењето на правото.

 

pdf audeo_1_avgust_2011 764.86 Kb

 

 

Прочитај повеќе

Јавни набавки во четири очи

denarivrzani.jpg 24.08.2011 Јавните набавки се вршат на нетранспарентен начин, при што се остава простор за манипулација со буџетските пари, а одговорноста треба да ја бара јавниот обвинител, велат упатените. Во минатата година на јавни набавки се потрошени 750 милиони евра. Според Бирото за јавни набавки најмногу пари потрошиле Електрани на Македонија, Министерството за транспорт и врски, Службата при Владата, како и Министерството за здравство и Македонски шуми.

Претседателката на Транспаренси Интернејшнал Македонија, Слаѓана Тасева, вели дека најчесто процесот на јавни набавки се врши преку склучување на договори со непосредна спогодба без тендерска постапка.

 
 
 
.
Прочитај повеќе

173 милиони евра буџетски пари за услуги во 2010

 money.jpg23.08.2011 Само за користење услуги во 2010-та, потрошени се 173 милиони евра од буџетот. Дури 44 милиони евра повеќе од претходната 2009, кога за услуги беа потрошени 129 милиони евра. Според годишниот извештај на Бирото за јавни набавки најмногу пари се потрошени за архитектонски и инжинерски услуги и услуги за одржување и поправка. Услугите се нематеријални трошоци и тешко се докажуваат, постојано предупредуваат економските експерти, посочувајќи дека тоа е и начин за манипулација со буџетските пари.
 
Прочитај повеќе

Transparency International изготви извештај до ФИФА за добро владеење во спортот

 fifa2011.jpg16.08.2011 Transparency International е граѓанска организација која што води глобална борба против корупцијата. Како нивен национален огранок во Република Македонија, сме дел од ова светско движење кое промовира транспареност и одговорност во сите делови на нашето општество, вклучувајќи го и спортот. Ви се обраќаме со цел да го привлечеме Вашето внимание на еден сет на антикорупциски препораки до ФИФА, а кои можат да се видат во PDF документот.
 
 
 
 
Прочитај повеќе

ДЗР: Една четвртина од јавните набавките се спроведуваат без тендер

  dzr-office.jpg25.07.2011 Во годишниот извештај на Државниот завод за ревизија (ДЗР) констатирано е дека една четвртина од извршените набавки во јавните институции се реализираат без да се спроведе постапка за јавна набавка.

Над 16 отсто од забелешките на државните ревизори се однесуваат на неправилности во изборот на најповолен понудувач.
Ревизорите констатирале низа неправилности при склучување на договор за јавни набавки, каде договорите не ги содржат основните елементи како што се цената, количината или вредноста, како и договори кои содржат различни услови од предвидените.

 

 

 

Прочитај повеќе

10,8 отсто од граѓаните имале искуство со корупција

  corruption_happens.gif
15.07.2011 Во Македонија 10,8 отсто од граѓаните имале некакво искуство со корупција, а со конкретно подмитување се соочиле 6,2 отсто, покажува истражувањето на Државниот завод за статистика (ДЗС). Ова е најнискиот процент во однос на останатите земји во регионот.
Според анкетата чии резултати беа презентирани денеска на конференција, исплатеното мито во земјава просечно изнесува 28.813 денари или околу 470 евра. Се плаќаат и многу поголеми суми кои вилјаат на оваа бројка. Најчесто се подмитува во пари, многу помалку се возвраќа со услуга. Притоа, не е лесно да се одвои “жртвата“ од оној што го бара дејството.
 
 
Прочитај повеќе

UNCAC Коалицијата назначи нов Претседател и Заменик Претседатели

the-uncac-coalition.jpg 13.07.2011 Координативниот Комитет на Коалицијата UNCAC минатата недела во Виена, Австрија го избра својот прв Претседател , Проф. Слаѓана Тасева. Професорот Тасева е исто така и Претседател на Транспаренси Интернешнл – Македонија, како и член на Академскиот Советодавен Одбор на Меѓународната Антикорупциска Академија во Лаксенбург, Австрија и од 2007 година таа ја води ГРЕКО Делегацијата на Македонија. Професор Тасева е специјализирана антикорупциски практики, спречување на перење пари и организиран криминал.
Во исто време, Коалицијата објави дека се избрани и два Потпретседатели на Координативниот Комитет, имено Гладвел Отиено, Директор на Афричкиот Центар за добро владеење во Кенија, и Винсент Лазатин  Директор на мрежата за транспарентност и одговорност на Филипините.
 
 
Прочитај повеќе