Вести

Меѓуинституционална соработка на институциите задолжени за борба против корупција

26.01.2021 Документот за јавна политика “Меѓуинституционална соработка на институциите задолжени за борба против корупција” е подготвен од авторите: Натали Петровска, Емилија Спасовска и Лепосава Огњаноска. Иако нејзините разорувачки ефекти врз демократските институции, економскиот и социјалниот развој се веќе одамна очигледни, борбата против корупцијата дури неодамна стана актуелна тема во меѓународната политика, како и во нашата…

Прочитај повеќе
Вести

Меѓуинституционалната соработка како предуслов за успешна превенција и борба против корупцијата

21.01.2021 Преку овој документ за јавни политики на авторите Наташа Димова и Јасмина Ристовска   направен е обид да се утврди дали и до кој степен постоењето и соработката помеѓу ДКСК и другите институции/тела влијаат на корупцијата. Поспецифично, прикажана е природата на интеракција помеѓу институциите, дали и како соработуваат институциите, како оваа соработка влијае врз корупцијата…

Прочитај повеќе
Вести

Ако пет судии се проверуваат две години, колку време ќе треба да се проверат сите?

Ако пет судии се проверуваат две години, колку време ќе треба да се проверат сите? Оваа истражувачка сторија е подготвена од новинарката Лила Караташева, како дел од активноста „Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата“ поддржана од Проектот на УСАИД за граѓанско учество.  Ставовите изразени во сторијата му припаѓаат на авторот и не…

Прочитај повеќе
Вести

Претседателот на РСМ да не го потпишува Законот за решавање на спорот помеѓу Владата и Макпетрол

Претседателот на Република Северна Македонија да не го потпишува Законот за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и МАКПЕТРОЛ АД Скопје по пат на спогодба 30.12.2020 Собранието на Република Северна Македонија усвои Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија (РСМ) и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба.…

Прочитај повеќе
Вести

Глобален форум за „Незаконските финансиски текови и одржлив развој“

Слаѓана Тасева учествуваше на Глобалниот форум за „Незаконските финансиски текови и одржлив развој“ којшто се одржа на 2-3 септември, 2020 година. Д-р Тасева говореше за Борбата против незаконските текови за остварување на Агендата 2030. Извештајот на оваа тема можете да го прочитате: global_forum_iffs_and_sdgs_report

Прочитај повеќе
Вести

Истражување на Transparency International – Индекс за интегритет на владите во секторот одбрана

Република Северна Македонија за прв пат заедно со 14 земји од Централна и Источна Европа (ЦИЕ) беше опфатена во програмата Индекс за интегритет на владите во секторот одбрана (Government Defence Integrity Index – GDI) на Transparency International. Индекс за интегритет на владите во секторот одбрана обезбедува детална оценка на ризиците од корупција во институициите на…

Прочитај повеќе
Вести

Намалените глоби во законот за укажувачи ќе донесат уште послаба негова примена

Со усвојување на Законот за изменување на Законот за заштита на укажувачи, објавен во Службен весник на РСМ бр. 257 од 29.10.2020 година, се извршија измени  во прекршочите одредби на законот за заштита на укажувачи со тоа што глобите за одговорни лица во правни лица и за правните лица се значително намалени. На овој начин…

Прочитај повеќе
Вести zaednicki_vrednosti.png

Конкурс за фотографија

Во рамките на проектот “Промовирање на заеднички вредности низ Европа“, Транспаренси Интернешнл- Македонија, објавува конкурс за најдобра фотографија. Повикот е отворен за сите заинтересирани лица. Основната цел на проектот е да се промовираат европските вредности како што се владеењето на правото, демократија, транспарентност, слобода на медиумите еднаквост и солидарност помеѓу Истoчно- европски земји и кандидатските земји. Дополнително на тоа проектот ќе се обиде да ја поттикне вклученоста на граѓаните  и нивно вклучување во демократските процеси на локално, национално и меѓународно ниво.

Прочитај повеќе
Вести

Поважно е да си „добар“ со директорот отколку на конкурсот

Второрангирана кандидатка на оглас за вработување за медицинска сестра на една од скопските клиники сепак не била ангажирана, додека, пак, пријавените кои се нашле на третата и на четвртата позиција почнале со работа.

Антикорупциската комисија ја отфрлила жалбата на кандидатката, со образложение дека директорите го искористуваат дискрециското право при вработување што им е овозможено во Законот за здравствена заштита. Прекршување на законските норми не пронашол ниту Државниот здравствен и санитарен инспекторат.

Прочитај повеќе
Вести

Залагања за корупција и антикорупција на Западен Балкан

Корупцијата е еден од главните предизвици за владеењето на правото, животните шанси и егзистенцијата на луѓето во Западен Балкан. Тоа е истовремено причина и последица на криминалната култура што се провлекува низ регионот, и начинот на кој корупцијата е поврзана со политиката сугерира одреден степен на организирана корупција, па дури и елементи на заробена држава, во голем број земји во регионот.

На Западен Балкан има малку истражувања за корупција и организиран криминал, и во академските институции на оваа тема. Регионално, постои и ограничен ангажман од граѓанското општество на тема корупција. Многу иницијативи, вклучително и овој извештај, се потпираат на надворешна поддршка.

Прочитај повеќе