Вести

Повик за доставување на понуди за изработка на видеа

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕА Број на повик: 10/2021 Назив и адреса на добавувачот Здружение ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ МАКЕДОНИЈА – Скопје ЕМБС: 6166741 ЕДБ: 4030006613889 Адреса: Наум Наумовски Борче бр. 58, 1000 Скопје 02/3217-000, info@transparency.mk Предмет на набавка Предмет на повикот е барање за доставување на понуди за изработка на две (2)…

Прочитај повеќе
Вести

Водич за анализа на банкарски изводи и сметки

Во рамки на проектот: „Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата”, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество беше подготвен Водич за анализа на банкарски изводи и сметки. Основна сел на овој водич е да користи за советување за вработените во ДКСК и помош во процесот на анализирање на банкарските изводи и…

Прочитај повеќе
Вести

Практични водичи за идентификување на факторите на судир на интереси во судството и обвинителството

Транспаренси Интернешнл – Македонија (ТИ-М) во рамки на активноста: „Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата”, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество подготви практични водичи за идентификување на факторите на судир на интереси во судството и обвинителството. Практичен водич за идентификување на факторите на судир на интереси во судството Практичен водич…

Прочитај повеќе
Вести

Тренинг материјали за потребите на Академијата за судии и јавни обвинители

Транспаренси Интернешнл – Македонија (ТИ-М) во рамки на активноста: „Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата”, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество подготви тренинг материјали за потребите на Академијата за судии и јавни обвинители. Во рамките на проектот беа изработени следните документи: Проценка на потребите за обука (Training needs assessment) за…

Прочитај повеќе
Вести

Транспаренси Интернешнл Македонија реагира на предлог измените на Изборниот законик по скратена и нетранспарентна постапка

Измените во изборниот законик непосредно пред избори непотребни од повеќе аспекти: Го загрозуваат легитимитетот на изборниот процес; Ја зголемуваат можноста за корупција во политиката и за корупција преку силата на политика и моќ; Ќе го оневозможи вклучувањето на нови и независни кандидати во изборните процеси; Ќе ја зајакне постоечката пракса на контрола на собирањето потписи…

Прочитај повеќе
Вести

Проект: „Промовирање на заеднички вредности низ Европа“ – Добри практики на користење на ЕУ фондовите

Проект: Промоција на заеднички вредности низ Европа Имплементиран од: Транпаренси Интернешнл- Македонија, Транспаренси Интернешнл- Унгарија, Асоцијација Експертски Форум од Романија и Косовскиот Демократски Институт  Кратки информации за проектот Основната цел на проектот е да се промовираат европските вредности како што се владеењето на правото, демократија, транспарентност, слобода на медиумите еднаквост и солидарност помеѓу Истoчно-европски земји…

Прочитај повеќе
Вести

Предлогот да се создаде Агенција на ЕУ за надзор над банките е голем чекор кон ставање на крај на децениските злоупотреби

Европската комисија изнесе амбициозен предлог за спречување на перење пари; Советот и парламентот мора да го проследат Берлин/Брисел, 20 јули 2021 – Транспаренси Интернешнл го поздравува новиот законодавен предлог за подобрување на рамката за спречување на перење пари на Европската унија (ЕУ), објавена од Европската комисија денес. Особено, предлогот на Комисијата да формира нова агенција на…

Прочитај повеќе
Вести

Промоција на третиот тримесечен Извештај од мониторинг на имплементацијата на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција при процедурите за вработување во јавниот сектор

Транспаренси Интернешнл – Македонија (ТИ-М) во рамки на активноста: „Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата”, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество и во соработка со ДКСК и МИОА го подготви третиот тримесечен Извештај од мониторинг на имплементацијата на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција при процедурите за…

Прочитај повеќе
Вести

Водата ја снемува низ водоводните цевки, а никој не одговара за губењето

Автор: Миомир Серафиновиќ Двоглава фонтана на среде Дебар им пружа можност и шанса на граѓаните да се напијат иако доцната пролет донесе променливо време. На двете места избиваа млазови вода како и на секоја фонтана без престан. Но, бидејќи е за пиење потоа оваа вода се слева во канализација и не се користи повеќе како…

Прочитај повеќе
Вести

Завршна конференција: „Соработка помеѓу институциите во борбата против корупцијата: научени лекции и унапредување на соработката“

Проектот има намера да го зајакне владеењето на правото и транспарентноста преку соработка   помеѓу институциите, да обезбеди техничка помош и зајакнување на капацитетите и соработката помеѓу Државната комисија за спречување на корупција и Државниот завод за ревизија како надзорни тела и Академијата за судии и јавни обвинители која ги обучува идните судии и јавни обвинители,…

Прочитај повеќе