Периодична публикација на Transparency International-Macedonia “АУДЕО”

  audeo.jpg 26.08.2011 Почитувани,  Ни причинува големо задоволство да Ви го проследиме првиот број на периодичната публикација “АУДЕО“.
Публикацијата ќе би­де во електронски формат, па така лесно дос­тап­­но за сите. Audeo е латински збор кој значи да се осмелиш храб­­ро.  Со тоа Transparency International-Macedonia им возвраќа на граѓаните кои при­­ја­ву­ва­ат корупција и со неа по­вр­за­ни ак­тив­но­сти. 

Ис­то­вре­мено ги повикува сите да се приклучат и да ги под­држат напорите за от­стра­ну­вање на ова зло. Сакаме да бидеме отворени и затоа ги оче­ку­ва­ме Вашите мислења, коментари и текст­ови со ана­ли­зи кои Вие самите сте ги на­пра­ви­ле, а кои се однесуваат за пос­тап­ки поврзани со настани за кои сме­тате дека сериозно го загрозуваат вла­­деењето на правото.

 

pdf audeo_1_avgust_2011 764.86 Kb

 

 

Прочитај повеќе

Јавни набавки во четири очи

denarivrzani.jpg 24.08.2011 Јавните набавки се вршат на нетранспарентен начин, при што се остава простор за манипулација со буџетските пари, а одговорноста треба да ја бара јавниот обвинител, велат упатените. Во минатата година на јавни набавки се потрошени 750 милиони евра. Според Бирото за јавни набавки најмногу пари потрошиле Електрани на Македонија, Министерството за транспорт и врски, Службата при Владата, како и Министерството за здравство и Македонски шуми.

Претседателката на Транспаренси Интернејшнал Македонија, Слаѓана Тасева, вели дека најчесто процесот на јавни набавки се врши преку склучување на договори со непосредна спогодба без тендерска постапка.

 
 
 
.
Прочитај повеќе

173 милиони евра буџетски пари за услуги во 2010

 money.jpg23.08.2011 Само за користење услуги во 2010-та, потрошени се 173 милиони евра од буџетот. Дури 44 милиони евра повеќе од претходната 2009, кога за услуги беа потрошени 129 милиони евра. Според годишниот извештај на Бирото за јавни набавки најмногу пари се потрошени за архитектонски и инжинерски услуги и услуги за одржување и поправка. Услугите се нематеријални трошоци и тешко се докажуваат, постојано предупредуваат економските експерти, посочувајќи дека тоа е и начин за манипулација со буџетските пари.
 
Прочитај повеќе

Transparency International изготви извештај до ФИФА за добро владеење во спортот

 fifa2011.jpg16.08.2011 Transparency International е граѓанска организација која што води глобална борба против корупцијата. Како нивен национален огранок во Република Македонија, сме дел од ова светско движење кое промовира транспареност и одговорност во сите делови на нашето општество, вклучувајќи го и спортот. Ви се обраќаме со цел да го привлечеме Вашето внимание на еден сет на антикорупциски препораки до ФИФА, а кои можат да се видат во PDF документот.
 
 
 
 
Прочитај повеќе

ДЗР: Една четвртина од јавните набавките се спроведуваат без тендер

  dzr-office.jpg25.07.2011 Во годишниот извештај на Државниот завод за ревизија (ДЗР) констатирано е дека една четвртина од извршените набавки во јавните институции се реализираат без да се спроведе постапка за јавна набавка.

Над 16 отсто од забелешките на државните ревизори се однесуваат на неправилности во изборот на најповолен понудувач.
Ревизорите констатирале низа неправилности при склучување на договор за јавни набавки, каде договорите не ги содржат основните елементи како што се цената, количината или вредноста, како и договори кои содржат различни услови од предвидените.

 

 

 

Прочитај повеќе

10,8 отсто од граѓаните имале искуство со корупција

  corruption_happens.gif
15.07.2011 Во Македонија 10,8 отсто од граѓаните имале некакво искуство со корупција, а со конкретно подмитување се соочиле 6,2 отсто, покажува истражувањето на Државниот завод за статистика (ДЗС). Ова е најнискиот процент во однос на останатите земји во регионот.
Според анкетата чии резултати беа презентирани денеска на конференција, исплатеното мито во земјава просечно изнесува 28.813 денари или околу 470 евра. Се плаќаат и многу поголеми суми кои вилјаат на оваа бројка. Најчесто се подмитува во пари, многу помалку се возвраќа со услуга. Притоа, не е лесно да се одвои “жртвата“ од оној што го бара дејството.
 
 
Прочитај повеќе

UNCAC Коалицијата назначи нов Претседател и Заменик Претседатели

the-uncac-coalition.jpg 13.07.2011 Координативниот Комитет на Коалицијата UNCAC минатата недела во Виена, Австрија го избра својот прв Претседател , Проф. Слаѓана Тасева. Професорот Тасева е исто така и Претседател на Транспаренси Интернешнл – Македонија, како и член на Академскиот Советодавен Одбор на Меѓународната Антикорупциска Академија во Лаксенбург, Австрија и од 2007 година таа ја води ГРЕКО Делегацијата на Македонија. Професор Тасева е специјализирана антикорупциски практики, спречување на перење пари и организиран криминал.
Во исто време, Коалицијата објави дека се избрани и два Потпретседатели на Координативниот Комитет, имено Гладвел Отиено, Директор на Афричкиот Центар за добро владеење во Кенија, и Винсент Лазатин  Директор на мрежата за транспарентност и одговорност на Филипините.
 
 
Прочитај повеќе

Озаконување на незаконитото?

01.07.2011 Анализа на случаите „Објавени списоци„ и „ Апсење на Љубе Бошковски„ на основа на јавно објавени информации
Дали искуствата на функционирање на правниот поредок во случаите за Зоран Талер и Хелмут Кол, се применливи во околностите кога станува збор за примената на правото и правната практика во Република Македонија?
Закони постојат, постојат и институции. Во практиката сеуште не постојат случаи кои недвосмислено ќе ја убедат јавноста во Република Македонија и меѓународната јавност во подготвеноста за постапување и јасно повлекување на овие паралели.
Или можеби првин треба да ни се случи „Иво Санадер“?

Како и досега, темата на оваа анализа во рамки на проектот „Верувале или не“ е начинот на вршење на работите од страна на државните органи и институции; поконкретно нивното постапување при преземање на мерки во случаи поврзани со корупцијата.

Анализата на случаите кои беа актуелни во време на изборите се однесува на тоа: Како постапувале надлежните државни органи и дали тие ги почитувале правните принципи и начела за професионално, непристрасно и совесно постапување, без било какви притисоци при носењето на своите одлуки?

 
 
Прочитај повеќе

„Транспаренси интернешнл“ презентираше проект за следење на корупцијата на Балканот

cimap30062011.jpg 30.06.2011 Регионален проект за компаративен мониторинг за следење на прогресот на корупцијата во судството, јавната администрација и законодавните тела беше презентирана предмалку во организација на невладината организација „Транспаренси интернешнл“. На конференцијата беа истакнати резултатите од истражувањата кои покажуваат делумна независност на Судскиот совет, постоењето на надворешни и внатрешни влијание врз донесувањето на одлуките, прекумерното траење на судските постапки и недостатокот на заштита на сведоците. Во јавната администрација, проектот открил нелегалности во постапката при вработување, проблеми во спроведувањето на внатрешната ревизија, непостапување на поплаките на граѓаните и непостоењето на ефикасна заштита за лицата кои пријавуваат корупција. Во врска со наодите од законодавното тело, забелешките за организацијата која се бори против корупцијата се дека најголемиот дел од Законите се на предлог на Владата, недостасува консултирање на јавноста, не постои кодекс за етичко однесување на пратениците, а има и политички влијанија при именувањето на функционери за борба со корупцијата. 
 
 
 
Прочитај повеќе