Вести

Оглас за вработување во Транспаренси Интернешнл Македонија

Транспаренси Интернешнл –Македонија (TИ-М) има потреба од квалификувани кандидати кои ќе работат во канцеларијата во Скопје за следниве  работни места: Проектен асистент   Опис на работа: – Поддршка на проектниот координатор во спроведување на проектни активности – Комуникација со проектниот тим и надворешни лица -Учество во следење и спроведување на проектните активности – Логистичка поддршка…

Прочитај повеќе
Вести

БАРОМЕТАР НА КОРУПЦИЈА за месец јуни 2023 година

  “БИСТРО – МАТНО”   БАРОМЕТАР НА КОРУПЦИЈА за месец Јуни 2023 година         Транспаренси Интернешнл-Македонија продолжува да ја спроведува редовната месечна и годишните анкети за корупција во рамки на проектот што го нарековме „Бистро-Матно“.   Проектот имаше голем одзив, како во јавноста, така и меѓу домашните и странските институции и со…

Прочитај повеќе
Вести

Целосна исполнетост на препораки според Национален систем за интегритет за Државната комисија за спречување на корупцијата

Транспаренси Интернешнл- Македонија во 2016 година го подготви извештајот: „Националниот систем за интегритет на Македонија”, кој содржи анализа на состојбата со столбовите на интегритет на Македонија во однос на корупцијата и ефективноста на националните напори за справување со корупцијата. Во рамките на овој извештај е направена анализа и е дадена оценка за 15 столбови, кои…

Прочитај повеќе
Вести

Исполнетост на препораки според Национален систем за интегритет за граѓанскиот сектор во Македонија

Транспаренси Интернешнл- Македонија во 2016 година го подготви извештајот: „Националниот систем за интегритет на Македонија”, кој содржи анализа на состојбата со столбовите на интегритет на Македонија во однос на корупцијата и ефективноста на националните напори за справување со корупцијата. Во рамките на овој извештај е направена анализа и е дадена оценка за 15 столбови, кои…

Прочитај повеќе
Вести

Номинација на членови во комисијата за спроведување на избори за членови на Судски совет

Платформата на граѓански организации за борба против корупција и Блупринт групата за реформи во правосудството, Ве известуваaт дека не номинираа предлог член и негов заменик на Комисијата за спроведување на избори за членови на Судскиот совет од редот на судиите, а по основ на распишаниот јавен повик согласно член 14 од Законот за Судски совет…

Прочитај повеќе
Вести

Делумна исполнетост на препораки според Национален систем за интегритет за деловниот сектор во Македонија

Транспаренси Интернешнл- Македонија во 2016 година го подготви извештајот: „Националниот систем за интегритет на Македонија”, кој содржи анализа на состојбата со столбовите на интегритет на Македонија во однос на корупцијата и ефективноста на националните напори за справување со корупцијата. Во рамките на овој извештај е направена анализа и е дадена оценка за 15 столбови, кои…

Прочитај повеќе
Вести

Работењето на Агенцијата за филм останува под лупата за интегритетот и законитоста

Незаконитоста и судирот на интереси обелоденети но и понатаму опстојуваат, три месеци по објавување на Анализата. Ќе има ли реакција од надлежните институции по наодите на ТИ – М и на ДЗР, останува да се види. Сепак, со оглед на тоа дека овој проблем опстојува на начин што покрај репутациската, нанесува и финансиска штета на…

Прочитај повеќе
Вести

МВР со позитивен напредок според исполнетост на препораките од извештајот на Националниот систем за интегритет

Транспаренси Интернешнл- Македонија во 2016 година го подготви извештајот: „Националниот систем за интегритет на Македонија”, кој содржи анализа на состојбата со столбовите на интегритет на Македонија во однос на корупцијата и ефективноста на националните напори за справување со корупцијата. Во рамките на овој извештај е направена анализа и е дадена оценка за 15 столбови, кои…

Прочитај повеќе