Покана за јавна дебата

13.04.2010 Невладинатаорганизација Транспарентност-нултакорупција, со поддршка на владата на Кралството Норвешка, а восоработка со повеќе институции и организации од Република Македонија, гизаокружува своите активности поврзани со проектот: „Подобрување на изборниотсистем во Република Македонија“. За таа цел,задоволство ни е да Ве поканиме  најавната дебата на тема “Нацрт законски одредби заподобрување на транспарентноста и надзорот над финансирањето на…

Прочитај повеќе

Илми Селами нов претседател на Антикорупциска комисија

dksk-logo.jpg 25.03.2010 Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК)  денеска на редовна седница со единствена точка на дневен ред го избра Иљми Селами за претседател на комисијата. 
Селами беше избран со четири гласа „за“ од вкупно седум гласа, а негов противкандидат беше Зоран Додовски.

 

 

Прочитај повеќе

Граѓаните со најмногу претставки во судството

 sudstvo.jpg24.03.2010 Македонските граѓани во 2009 се најнезадоволни од работењето на судовите, но и од јавната администрација, посебно во делот на локалната самоуправа.

Ова е констатирано во годишниот извештај за 2009 година, што денеска го претстави народниот правобранител Иџет Мемети.

 

Прочитај повеќе

Известување до медиумите

23.03.2010 Невладината организација Транспарентност – нулта корупција, со поддршка на Амбасадата на Кралството Норвешка, а во соработка со повеќе институции и организации од Република Македонија, ги заокружува своите активности поврзани со проектот: „Подобрување на изборниот систем во Република Македонија“. Целта на проектот е да се придонесе за подобрување на изборното законодавство со имплементирање на меѓународните…

Прочитај повеќе

Барометар на корупција за месец февруари 2010 г.

bistro-matno.jpg 22.03.2010 Пациенти од другите градови во државава за банални интервенции, како затнат мочен меур, проголтани три апчиња лексилиум или пак, операција на слепо црево, секојдневно се упатуваат на скопските клиники.

Со преупатувањето на болниот се губи драгоцено време за лекување, како што беше случајот со пациентот Душко Мамучевски од Берово, кој почина откако го шетаа од клиника на клиника, што е најматниот настан за февруари.

 

Прочитај повеќе

Младите сакаат иднина без корупција

 

sb09032010.jpg

Доделени пофалници на ученици од средните училишта за најдобри есеи на тема “Корупцијата не е моја иднина“

 

09.03.2010

Борбата против корупцијата е предизвик за сите генерации. За возрасните таа е изразена во потребата да изградат општество во кое сите убаво ќе живееме и ќе имаме подеднакви можности за работа и напредок. За младите е предизвик, да разберат и да сфатат, каков е овој проблем и зло кое може да ја загрози нивната иднина – истакна претседателката на Транспарентност – Нулта корупција Проф. Слаѓана Тасева. Таа додаде дека оваа пилот активност – доделување пофалници за најдобрите есеи од средните училишта на темата – “Корупцијата не е мојата иднина“, која е во рамките на проектот “Културата на законот наспроти корупцијата“, е прва и единствена од овој вид.

 – “Од возрасните зависи, дали младите ќе имаат можност да научат во што се состои корупцијата, и зошто велиме, дека таа е зло. Учениците од средните училишта ова зло многу добро го препознаваат, и имаат многу убави идеи за тоа каква сакаат да биде нивната иднина, без корупција“ – нагласи Тасева.

 

 

pdf najdobri_esei 231.65 Kb

 

 

 

Прочитај повеќе

Покана за доделување на пофалница за најдобар есеј на тема “Корупцијата не е мојата иднина”

08.03.2010 Транспарентност- нулта корупцијаво рамките на своите активности работи на спроведување на проектот “Култура на законот наспроти корупција”.  Во процесот на воспоставување на култура на законот наспроти корупција активности се преземаат во три области:истрага, превенција и јавна едукација, едукацијата на најмладите има примарно значење.   Воспитно- образовниот систем е клучна алка во целокупната борба против…

Прочитај повеќе

Анализа на претставка од Љубен Пауновски во врска со правосилна кривична пресуда

 

logo_mkd_jpg_copy.jpg

26.02.2010 По доставенидокументи на предлог од господинот Љубен Пауновски, во интерес наунапредување на владеењето на правото и правната држава, ТранспарентностНулта корупција, направи анализа  од којапроизлезе следниот заклучок:

Вештите лица во вештачењето(2001 година) и судот во доказната постапка и при утвр­ду­ва­ње на пресудата (2006година) не го земале во обѕир важењето на: „Правилник за критериумите за утвр­дувањена тајните податоци значајни за армијата на република Македонија кои мораат дасе чуваат како тајна и мерките за нивна заштита“ објавен во Службен вес­ник наРепублика Македонија бр. 43/94; донесен врз ос­нова на член 121 став 2 одЗаконот за Одбрана (Сл. весник на РМ бр.8/92) и бил укинат со „Уредба запрестанување на важење, од­носно на при­мена на прописите опфатени со проектотрегулаторна гилотина“ (Сл. весник на РМ бр.34/08), како и прописите поврзани соработите на сто­ков­ни­те резерви.

 

 

Прочитај повеќе

Барометар на корупција за месец јануари 2010 г.

bistromatno.jpg 14.02.2010 Корумпираноста на македонското судство е најматен настан за јануари, по што следи трошењето на европски пари од страна на првиот човек на Агенцијата за европски образовни програми.

Вака одлучија 17 уредници на електронските и печатените медиуми, кои учествуваа во анкетата Бистро – Матно на Новинската агенција Макфакс и на невладина организација „Транспарентност нулта корупција".

 

Прочитај повеќе